1. HÌNH THỨC THANH TOÁN

  • Thanh toán tiền mặt
  • Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
  • Thanh toán qua thẻ tín dụng ghi nợ / ATM Nội địa / thẻ thanh toán Quốc Tế

2. CHI TIẾT THANH TOÁN

  • Thanh toán tiền mặt : Áp dụng thu tiền mặt đối với giao hàng tại nhà (quy định về Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
  • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

012317112006 – MB Bank

Chủ tài khoản : Phan Thị Thu Huyền

3. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG THANH TOÁN:

 • Áp dụng với mọi sản phẩm – đơn hàng tại Yummy Yogurt