ĐIỀU KIỆN ĐỔI – TRẢ 
(*) Đối với sữa chua và panna cotta bị hỏng
Còn mới nguyên hiện trạng, không làm hư hoặc thay đổi ngoại hình.
Tình trạng nguyên vẹn, giống như lúc mới mua của Yummy Yogurt