Hiện đang học tập tại trường: PTCD FPT POLYTECHNIC.

Hiện tại cũng đang là sinh viên khóa K17 của trường.

Em tên là: Phan Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 17/11/2006

Nơi sinh: Đăk Lăk

Môn chuyên ngành: Digital Marketing

Vào kì Summer 2023 em đã đạt giải 3 cuộc thi STARTUP do nhà trường tổ chức.

Điểm mạnh

Tinh thần trách nhiệm cao

Nhiệt tình, hăng hái

Tích cực với mọi người xùng quang

Điểm yếu

Dễ nổi nóng và mất bình tỉnh

Nhạy cảm quá mức